Zuzana Jáchymová

…je výtvarnice, jejíž naivistické dílo je úchvatnou a svébytnou reflexí dlouhých let života prožitých na břehu Atlantiku ve Walesu a Anglii. Z této inspirativní zkušenosti přináší do své tvorby nejen vizuální bohatství přímořské krajiny ale také hluboký a emotivní vztah k oceánu, který se stává nedílnou součástí každého jejího insitního obrazu. Její malby nejsou jen pouhým odrazem pobřežních scenérií; jsou spíše cestou, jak přenést dojmy, které v ní Atlantik zanechal, na plátno. Každý tah štětcem, každá barva, jsou jako příběhy vyprávěné mořem, větrem a pískem. Ve svých insitních obrazech dokáže zachytit nejen krásu pobřeží a života kolem ale i sílu oceánu, jehož pulzace se prolíná s pulzací jejího vlastního srdce. Její obrazy jsou nejen estetickým zážitkem, ale i vyjádřením lásky k místu, které ovlivnilo každý moment jejího uměleckého putování. Přestože může být některé z jejích obrazů obtížné popsat slovy, nespočívá jejich krása jen ve vnější podobě, ale i v tom, jak působí na naši emocionální a mentální rovinu. Tím se nakonec stávají také pozvánkou ke zkoumání naší vlastní duše a k objevování krásy, která často zůstává na první pohled skryta.